De vlaamse harten

Hart voor theater

Welkom op onze websiteDe Vlaamse Harten: kort en bondig


De toneelvereniging de Vlaamsche Harten dateert uit 1902 en zij speelden hun laatste toneelstuk, de Regenmaker, in 1964. Net zoals een feniks uit de as, zijn de Vlaamse Harten 30 jaar later herboren en wij vierden in 2012 - 2013 ons 20 - jarig bestaan. 

Momenteel spelen wij 1 keer per jaar:  4 keer in het voorjaar.

Voorstelling 2017
" Grijze Garnalen "

Waar: 

Zaal ‘t Gildehuis te Tielrode, hoek van de Kaaistraat en Pastorijstraat.


Kaarten: 

Volwassenen VVK: € 9 – kassa € 10; Kinderen min 14 jaar: € 5

Te bestellen: 

  • via telefoon: 03 766 86 66 of 0479 02 29 55 
  • via mail: [email protected]
  • via onze website: www.devlaamseharten.webs.com

Cast: 

Vera Neeus, Dorien Faems, Gratienne Keymeulen, Filip Huyben, William Rottier, Peter Boonen.


Korte inhoud:

Oud worden is een zegen, of zo zou het althans moeten zijn. Met een flinke portie gezondheid en geluk kan dit inderdaad een verdiende beloning zijn van een leven van werken, dagdagelijkse zorgen, opvoeding van kinderen en van vergaren en als het kon liefst een beetje sparen.

Al is de realiteit soms heel wat anders want ook al waren er de ouders voor hun kinderen, de kinderen zijn er niet altijd voor hun ouders... natuurlijk ook deels een gevolg van het drukke, jachtige leven dat ons soms gewild, maar in vele gevallen ook ongewild te beurt valt.

Gilbert, een man die nog bruist van leven, rad van tong is en vooral niet bij de ou- deren wil gerekend worden kan er van meespreken. Na een leven van pure na- tuur, koeienvlaaien, koebeesten en koeienmelk moet hij door het toedoen van zijn kinderen de poort van zijn “erf” achter zich toeslaan. Een oud volksspreekwoord is nog steeds een waarheid als een koe, een oude boom verplant men niet, vooral niet als zijn wortels nog geen verzorging behoeven!

Te betalen: 

op rekeningnummer BE28 0017 6882 6120


Af te halen: 

  • bij de voorzitter: Begijnenstraat 49 bus 3, 9100 Sint-Niklaas 
  • bij de secretaris: Burmtiendestraat 65, 9140 Tielrode
  • of gewoon aan de kassa.