De Vlaamse Harten

Hart voor theater

Welkom op onze website

De Vlaamse Harten: kort en bondig


De toneelvereniging de Vlaamsche Harten dateert uit 1902 en zij speelden hun laatste toneelstuk, de Regenmaker, in 1964. Net zoals een feniks uit de as, zijn de Vlaamse Harten 30 jaar later herboren en wij vierden in 2012 - 2013 ons 20 - jarig bestaan. 

Momenteel spelen wij 1 keer per jaar:  4 keer in het voorjaar.

Nieuwjaarsboodschap

Beste toneelliefhebber,


Allereerst onze allerbeste wensen voor 2022, een goede gezondheid en heel veel liefde, vreugde en geluk gewenst.


Graag willen wij u op de hoogte brengen van onze komende activiteiten, een terugblik op 2021 en hoe corona onze cultuur on hold blijft zetten. Gezien de huidige corona cijfers zien wij ons opnieuw genoodzaakt om onze opvoeringen, die gepland waren eind maart begin april 2022, opnieuw uit te stellen naar een latere datum.


Blijkbaar is het ons niet gegund om “Rond en Gezond” voor u ten tonele te brengen. Onze eerste repetities voor deze produktie dateren al van november 2019, en in 2020 stonden wij klaar om op te treden voor u tot corona daar een abrupt einde aan maakte en alles lam legde vanaf 13 maart 2020. In eerste instantie wilden wij dan onze optredens verschuiven naar september, maar ook dat lukte niet. Ook heel het jaar 2021 werd in beslag genomen door corona, maar toch waren wij in september opnieuw gestart met nieuwe hoop. Helaas is ook deze moeite voorlopig tevergeefs geweest.


Wat heeft 2021 ons nog gebracht?
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze gewezen secretaris Bart Vermeulen, die op veel te jonge leeftijd, slechts 45 jaar, de strijd verloren heeft tegen kanker en overleden is op 23 augustus 2021. Bart stond mee aan de doopvont van “De Vlaamse Harten” in 1993, die vanuit het toenmalige ACV van Tielrode tot stand is gekomen, hij werd net zoals zijn vader Luc Vermeulen een geëngageerd bestuurslid. Vele jaren hebben zij er mede voor gezorgd dat onze zalen steeds uitverkocht waren en deden zij er alles voor om alles ordelijk en naar wens te laten verlopen. Bart was dan ook een heel graag gezien persoon die bij meerdere verenigingen van Tielrode aangesloten was. Wij zullen hem ook blijven herinneren als een grote mede organisator van Rerum Novarum en de bijhorende rommelmarkt. Onze laatste samenwerking dateert ondertussen van 2018, toen onze vereniging 25 jaar bestond, ter gelegenheid van deze viering werd een mooie powerpoint samengesteld met vele foto’s van al onze voorstellingen. Onze laatste wens is dan ook om Bart tijdens onze komende optredens postuum te eren om de persoon en drijvende kracht die hij altijd geweest is. In onze herinneringen zullen wij hem altijd blijven koesteren als een man die altijd voor de samenhorigheid heeft gezorgd.


Verder willen wij ook even stilstaan bij de stopzetting van de toneelactiviteiten van de ons wel bekende toneelvereniging “Wantrien” in Elversele. Al jaren bezochten wij als collega’s en vrienden elkaars toneelvoorstellingen maar daar is nu spijtig genoeg abrupt een einde aan gekomen. Wij wensen hen van harte het allerbeste toe en hopen elkaar nog vaak te kunnen ontmoeten.


Wat brengt de toekomst ons?
Uit bovenstaande kan je al afleiden dat onze vereniging in 2023 reeds 30 jaar bestaat en dat willen wij graag met u delen. Hoe? Dat kunnen wij vandaag nog niet meedelen vermits veel zal afhangen van het verdere corona verloop. Toch hopen wij om zo snel als mogelijk weer de draad te kunnen opnemen om zodoende opnieuw voor u, beste toeschouwer, ons beste beentje te kunnen voorzetten tijdens de komende toneelopvoeringen. Wij zijn van plan om nog vele jaren verder te gaan op de planken en hopen u daar vaak op te mogen ontmoeten.


Als er personen zijn die graag hun toneelkunsten willen tonen mogen zij zeker contact opnemen met onze vereniging, hetzij via de website devlaamseharten.webs.com of via mail [email protected]. Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom.


Verder hopen wij dat u gespaard bent gebleven van een al te groot coronaleed en wensen wij jullie van harte een goede gezondheid toe en nog vele gelukkige jaren in goede omstandigheden.


Vriendelijke groeten,


Alain, voorzitter, in naam van het bestuur van de toneelvereniging “De Vlaamse Harten”.

Voorstelling 2020 "Rond en gezond"

go back to the top